Smidig vardag på campus – pilottestning av studielokaler

”Vi ska göra ett grupparbete och en del av deltagarna deltar via Teams – vart ska vi gå?”
”Föreläsningen är slut och jag borde genast komma in på Zoom – var kan jag sätta mig för att delta?"

Studielokalerna ställs inför nya behov. Under läsåret kommer biblioteket och sektorn Lokaler och fastigheter att pilottesta olika studielokaler. Vi utmanar studenterna att i sin respons på projekten berätta hur människor, lokaler och teknik kan stödja lärande, kreativitet och välbefinnande.  

Är laptoppen med eller inte?

På Kajsahusets andra våning pilottestas studielokalernas utrustning, däribland:

  • en plats för studier som är fullt utrustad, bland annat med en dator studenterna kan använda
  • en flexibel plats för studier (skärm, tangentbord och mus) där studenterna kan ansluta sin egen bärbara dator till en dockningsstation
  • och en plats för studier som bara är ett bord utan någon utrustning.

Vi följer hur användningen av de olika platserna för studier fördelas. Det ska också bli intressant att följa användningen av de flexibla möblerna, om studenterna vill arbeta stående eller sittande.  Studenterna kan ge skriftlig respons via en QR-kod.

Motsvarande platser för studier kommer att installeras i Infocenter på campus Vik. Studenterna får anvisningar om hur den flexibla platsen för studier används och användningen följs upp. Dessutom har pilotprojektet med utlåning av bärbara datorer flyttat från Aleksandria till campus Vik. På lånekontoret för bärbara datorer kan en student med sitt användarnamn vid Helsingfors universitet låna en bärbar dator.

Var ska jag sätta mig, vad säger skyltarna?

De nuvarande infoskyltarna i biblioteket berättar om ljudnivån på platsen i fråga. De ger inga råd eller svar på var du ska sitta om du ska följa undervisning via hörlurar eller var du kan prata lite lågmält med din studiekamrat. Skyltarna gjordes då multilokala arbetsmiljöer och digitala studier inte var så självklara som i dag. Tidigare betydde ikonen med hörlurar att det var en plats där du kan sitta för dig själv i tysthet och stänga ut resten av världen. I dag antyder den att du deltar i ett möte eller något annat evenemang, att du är mitt i händelsernas centrum. Fast visst kan du fortfarande fördjupa dig i en bok eller musik där också.

De nya skyltarna testas under läsåret i Aleksandria, Kajsahuset och entréhallen i Porthania.

Grupparbetsrummens tillgänglighet och hybridanvändning

Grupparbetsrummen är avsedda för grupper som arbetar tillsammans. Tidigare var hela gruppen nästan alltid på plats i samma rum. I dag behövs det grupparbetsrum där bara en är på plats på campus och resten av gruppen befinner sig någon annanstans. Det är viktigt att grupparbetsrummen planeras så att även distansanvändarna beaktas. Vi vill veta om utrustningen i grupparbetsrummen borde ändras så att möbler, inredning och teknik är lämpliga och tilltalande också för studenter som deltar på distans. Borde vi till exempel erbjuda möjlighet att låna en möteskamera, som filmar grupparbetsrummet och deltagarna från olika vinklar och på så sätt för distansdeltagarna närmare den grupp som är närvarande i rummet.

Vi utreder också en mångsidigare användning av grupparbetsrummen. Skulle de också kunna användas av studenter som vill arbeta på egen hand, till exempel om de har svårt att koncentrera sig bland andra studenter? På vilka sätt och med vilka regler skulle vi kunna få de nuvarande lokalerna att räcka till och stödja studenter med olika lärstilar?

Pilottestning ger information om Aleksandrias lärandetorg-koncept

Aleksandria har länge setts som en tyst plats att studera på. Men det kunde också vara möjligt att erbjuda möjligheter att studera parallellt och i grupp där, och på torget på nedre våningen skulle det kunna finnas plats för lite sorl. De befintliga grupparbetsrummen kan användas för digitala möten, men de räcker inte till. Torget kan formas efter användarnas behov som kan vara allt från arbete tillsammans till tyst koncentration. Aleksandrias torg skulle kunna komplettera studentens, och varför inte även lärarens, upplevelse av en dag på campus: en plats där man kan stanna upp och ta en paus från föreläsningar och undervisning.

Pilottestningen är en del av projektet Läromiljöer och ett arbetspaket som leds av Kirsi Mäenpää, bibliotekets servicedirektör. Med testningen vill vi få information och erfarenheter både för renoveringen av Aleksandria och för utvecklingen av studielokalerna. Projektet genomförs i samarbete med flera aktörer. Renoveringen av Aleksandria inleds sommaren 2024.