Skriver du din avhandling på sommaren? Anmäl dig till en workshop i informationssökning!

Workshop i Kajsahuset 7.6.2023 kl. 17–19 (på finska). Du får tips om hur du kan söka och hantera information.

Workshop i Kajsahuset 7.6.2023 kl. 17–19. Du får tips om hur du kan söka och hantera information. 

I början är det en kort presentation (på finska) med tips om informationssökning, referenshantering och datahantering. Du kan fråga och få personlig handledning på svenska. 

Du kan använda din egen laptop eller datorerna i datorsalen.

Workshop i informationssökning:  

  • Onsdag 7.6.2023 kl. 17.00–19.00 

  • Kajsahuset, 4. vån., datorsal 4060 

Är din avhandlings versionskontroll och hantering av personuppgifter i ordning?

Den grundläggande guiden till datahantering ger studenter och handledare verktyg för planering av datahantering på examensstadiet. Guiden innehåller grunder för hantering av forskningsdata, ett personuppgiftstest och ch en mall för datahanteringsplan.