Samlingarna flyttas i Campusbiblioteket i Vik

I hösten av 2019 flyttas och gallras samlingarna på Campusbiblioteket i Vik. Dessa arbeten kommer att fortsätta in i våren 2020.

Arbetet kan tidvis orsaka buller. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar.

Flytten är en förberedelse för renoveringen av Infocenter Koronas lokaler. Tidtabellen klarnar senare.

Läs mer om kommande ändringar av Korona på universitetets Flamma-intranät (inloggning krävs): Infocenter Korona byggs om 2020