Samlingar och läsplatser otillgängliga på 2 våningen i Kajsahuset

Reparation av det automatiska sprinklersystemet flyttar till ett nytt område på 2 våningen i Kaj­sahuset. Den mesta av våningen är stängd fram till början av juli.
Det au­to­ma­tis­ka sprink­ler­sy­ste­met i Kajsahuset re­pa­re­ras 2021–2022

Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta ca ett år, till sommaren 2022.

Kajsahusets våningar stängs inte helt, utan de områden som just då är under arbete skyddas. Spiraltrappan i mitten av biblioteket kan vara otillgänglig korta perioder på olika våningar, men minst en av hissarna är alltid tillgänglig.

Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs. Samlingarna skyddas genom att täckas över helt, så det går inte att komma åt dem under arbetet. En del av kursböckerna kommer att flyttas till andra våningen under den tid då sprinklerreparationerna utförs på 3 våningens kursboksområde i juli 2021.

Mera information om renoveringen och hur den framskrider finns på bibliotekets hemsida.