RefWorks-avtalet upphör 31.12.2021 – exportera dina referenser

Har du använt RefWorks vid Helsingfors universitet? Exportera dina referenser till ett annat referenshanteringsprogram.

Hur flyttar jag mina referenser till ett annat referenshanteringsprogram?

Vi på Helsingfors universitets bibliotek rekommenderar att du före 28.2.2022 exporterar dina referenser till ett annat referenshanteringsprogram, till exempel Zotero, EndNote eller Citavi.

Helsingfors universitet har skaffat EndNote för studerande och personal. Gratisversioner finns tillgängliga för Zotero och Citavi. 

Du kan exportera dina referenser i RIS-format. Ladda ner bilagor (t.ex. PDF-filer) separat.

Om du har använt en Word-plugin (RefWorks Citation Manager eller Write-n-Cite) i ditt manuskript, kan du inte byta till ett annat program i samma text.

Mera information om de olika alternativen och instruktioner om hur du exporterar referenser finns i referenshanteringsguiden.

Zoterokurser 2021

Helsingfors universitets biblioteket ger undervisning i referenshanteringssystemet Zotero. Mer infromation om Zoterokurserna.

I vår referenshanteringsguide hittar du steg-för steg-instruktioner hur du flyttar dina referenser från RefWorks till Zotero.

Har du frågor?

Helsingfors universitets bibliotek stöder exporteringen av referenser och valet av referenshanteringsprogram. Berätta din åsikt eller fråga oss med hjälp av formuläret.