Publikationsarkiv Helda kommer att vara ur bruk mit i sommaren

Universitets öppna publikationsarkiv Helda kommer att vara ur bruk från 23.6.-17.7.2023.
Öppna publikationsarkiv Helda kommer att vara ur bruk från 23.6.-17.7.2023
  • Från och med den 3 juli 2023 kommer det att vara ett avbrott i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda i ungefär en vecka. Under avbrottet kan Helda-materialet inte sökas eller nås. Heldas material kan inte heller nås via Helka eller universitetets forskningsportal under avbrottet.
  • Från den 23 juni till den 17 juli 2023 kommer det att vara ett avbrott i dataöverföringen till Helda. Samlokaliserade publikationer, avhandlingar och andra publikationer kommer inte att överföras från universitetets forskningsportal och E-thesis-systemet till Helda.
  • Avhandlingar kan lämnasi för granskning i E-thesis-systemet under Helda-avbrottet. Publikationer som lagras i universitetets forskningsportal och E-thesis kommer att finnas tillgängliga i Helda efter avbrottet.
  • Universitetets forskningsportal (Tuhat) och E-thesis kommer att fungera normalt under hela sommaren.

Under driftstoppet kommer mjukvaran och gränssnittet i Helda att uppdateras. Efter uppgraderingen kommer Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda att säkerställa bättre synlighet och upptäckbarhet för Helsingfors universitets öppna publikationer samt enkel tillgång till dem.

Frågor och feedback:
​​​​​​​helda-admin@helsinki.fi