Poststrejken påverkar bibliotekets kundmeddelanden samt fjärrlåneservicen

Under strejken kommer meddelanden och fjärrlån som skickats per post inte fram. Om du hittills har fått påminnelser och meddelanden om reservationer från biblioteket via posten, meddela en e-postadress till biblioteket.

En omfattande poststrejk började måndagen 11.11.2019. Strejken kan pågå i två veckor, eller t.o.m. längre än så. Under strejken kommer meddelanden och fjärrlån som skickats via posten inte fram.

Om du hittills har fått påminnelser och meddelanden om reservationer från biblioteket via post, gör så här:

  • Följ med meddelanden om reservationer och förfallodagarna för dina lån genom att logga in på ditt konto i Helka.
  • Ändra dina kontaktuppgifter med vår blankett, eller meddela din e-postadress till bibliotekets kundservice.

All brevpost, inklusive påminnelser om försenade lån samt indrivningsbrev försenas under strejken. Följ med förfallodagarna för dina lån genom att logga in i Helka.

Fjärrlåneservice enbart via e-post

Under poststrejken skickar Helsingfors universitets bibliotek undantagsvis alla beställda artiklar uteslutande med e-post.

Fjärrlån, som beställts av andra finländska bibliotek från Helsingfors universitets bibliotek kan försenas på obestämd tid p.g.a. strejken.