Pop-up Bibliotek i Vik är stängt 24.5-6.6.2021

Pop-up Biblioteket är stängt 24.5-6.6 på grund av ombyggnaden av Infocentret. Under den här tiden kan du inte hämta reservationer eller låna material från Pop-up Biblioteket.

Lån av tryckt material från Viks samlingar är tillgängligt till fredag ​​den 21 maj, och Campusbibliotekets begränsade tjänster är tillgängliga igen från måndag, den 7 juni. Pop-up Biblioteket på Infocentrets 4. våningen är öppet vardagar kl. 11-18. Använd ansiktsmask när du besöker biblioteket. 

Reserverade böcker kan fortfarande hämtas från Viikki till fredag ​​den 21 maj, om du redan har fått en ankomstavi från Helka. Anlända reservationer och förhandsbeställt material hämtas som självbetjäning i reservationshyllan. Bara en person i taget på området.

Under den 24 maj - 6 juni är materialet från Viks samlingar inte tillgängligt och kan inte beställas för avhämtning i andra biblioteksenheter.

Bibliotekets tjänster kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL). Flera undantagsinstruktioner har uppdaterats på bibliotekets webbplats. På webbplatsen hittar du också alla elektroniska kontaktkanaler för biblioteket.