Pick-up-tjänsten fortsätter i Kajsahuset och Vik, andra biblioteksenheter är stängda till 23.5.

Huvudbiblioteket och Pop-up Biblioteket i Vik har en del undantag i sina öppettider i maj. Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans, samt lärocentren Minerva och Aleksandria kommer att vara stängda till 23.5. Pop-up Biblioteket är stängt från 24 maj på grund av renoveringar i Infocentret.
  1. Kursböckerna är tillgängliga både i huvudbiblioteket på ingångsplan på 3:e våningen och Viks Pop-up bibliotek på 4:e våningen i Infocentret. Du kan hämta böckerna i hyllan och låna själv i låneautomaterna. I huvudbiblioteket är också korttidslånen och den studierelaterade stödlitteraturen tillgängliga på ingångsplan.
  2. Annat material måste reserveras i förväg i Helka och hämtas som självbetjäning i reservationshyllan. Bara en person i taget på området.
  3. Pop-up Bibliotek i Vik är stängt 24.5-6.6 på grund av ombyggnaden av infocentret. 

Flera undantagsinstruktioner har uppdaterats på bibliotekets webbplats. På webbplatsen hittar du också alla elektroniska kontaktkanaler för biblioteket.

Bibliotekets tjänster kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Öppettider under Kristi himmelsfärd

Kom ihåg säkerheten och und­vik onö­di­ga vis­tel­ser på bib­li­o­te­ket

Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra.

  • Besök bara biblioteket när du är frisk. Långa och onödiga vistelser på biblioteket bör undvikas, så håll dina besök så korta som möjligt.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om hand- och hosthygienen.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra kunder och personal.
  • Alla användare av biblioteket ska följa de undantagsinstruktioner som finns i biblioteket.