På vilket sätt och på vilka villkor får öppna material delas och ändras? 27.2. kl. 12-14 i Hanledningshörnan

I temaserien Vetenskap för alla! behandlar bibliotekets experter öppen och ansvarsfull vetenskap ur olika perspektiv. Lära sig att användä Creative Commons -lisensser.

Vetenskap för alla!

Plats: Handledningshörnan, Kajsahuset (Fabiansgatan 30)
Tid: 27.2. kl. 12.00–14.00

Tema: På vilket sätt och på vilka villkor får öppna material delas och ändras?

På träffarna får du råd om hur du i dina studier eller ditt arbete kan utnyttja öppna vetenskapliga publikationer och öppna data. Handledningen går ut på att bekanta sig med öppen vetenskap på ett praktiskt och konkret sätt genom exempel och frågor.

Varje träff har ett specifikt tema och perspektiv på öppen vetenskap. Det går också bra att ställa frågor och diskutera fritt om ämnet.

Välkommen!