Öppningskarnevalen i Kajsahuset: Var förberedda på vimmel och oväsen 5.9.22

Öppningskarnevalen samt bibliotekets Escape room-eventet medför vimmel och oväsen till Kajsahuset hela dagen måndagen den 5.9.

HUS anordnar Öppningskarneval måndagen den 5.9. kl. 14-18 på centrumcampus. På karnevalen kommer både nya och gamla studenter vid Helsingfors universitet att kunna bekanta sig med det stora urvalet föreningar som verkar inom HUS.

Föreningarna sprider ut sig i Porthania, Aleksandria och Kajsahusets ingångsaula (3. våningen) där de kommer att presentera sig för besökare. Förberedelserna för tillställningen påbörjas kl. 9 och själva eventet hålls mellan 14-18, varefter nedrivningen och undanplockningen väntas ta 2-3 timmar.

Under Öppningskarnevalen arrangeras i Kajsahuset även bibliotekets egna Escape room-event, som man kan delta i mellan kl. 14-17.30 på våningarna 2, 4, 5, 6 och 7.

För de kunder som vill ha största möjliga tystnad och arbetsro är det bra att på förhand förbereda sig på och ta hänsyn till att Öppningskarnevalen samt Escape room-eventet medför vimmel och oväsen till byggnaden. Det kommer framför allt vara mycket rörelse och aktiviteter mellan kl. 13.30-18 i Kajsahusets aula på 3. våningen vid ingången från Fabiansgatan.

Kundservicedisken samt låne- och returneringsautomaterna är i normalt bruk under tillställningens tid. Lugna och tysta arbetsutrymmen finns att tillgå i källarvåningarna K3 och K4.