Öppningskarnevalen i Kajsahuset: Var förberedda på vimmel och oväsen 4.9

Öppningskarnevalen medför vimmel och oväsen till Kajsahuset hela dagen måndagen den 4.9.2023

HUS anordnar Öppningskarneval måndagen den 4.9 kl. 14-18 på centrumcampus. På karnevalen kommer både nya och gamla studenter vid Helsingfors universitet att kunna bekanta sig med det stora urvalet föreningar som verkar inom HUS.

Föreningarna sprider ut sig i Porthania, universitetets huvudbyggnad, Kajsahusets ingångsaula (3. våningen) samt i centrumcampusets utomhusområde där de kommer att presentera sig för besökare. Förberedelserna för tillställningen påbörjas kl. 9 och själva eventet hålls mellan 14-18, varefter nedrivningen och undanplockningen väntas ta 2-3 timmar.

Frågor om biblioteket? Bibliotekets stånd finns på höger sida om bibliotekets huvudentré. Vid utställningsståndet svarar vi gärna på frågor om användningen av biblioteket. Dessutom bjuds det på godis och bokmärken. Om du spelar bibliotekets virtuella flyktspel på karnevaldagen kommer vi att belöna dig med bibliotekets fantastiska overallmärke!

För de kunder som vill ha största möjliga tystnad och arbetsro är det bra att på förhand förbereda sig på och ta hänsyn till att Öppningskarnevalen medför vimmel och oväsen till byggnaden. Det kommer framför allt vara mycket rörelse och aktiviteter mellan kl. 12-18 i Kajsahusets entréhall på 3. våningen vid ingången från Fabiansgatan.

Kundservicedisken samt låne- och returneringsautomaterna är i normalt bruk under tillställningens tid. Lugna och tysta arbetsutrymmen finns att tillgå i källarvåningarna K3 och K4.