Öppettider under valborg

Alla biblioteksenheter är stängda lördagen den 30 april, undantag i tjänster även torsdagen den 28 april.

Alla biblioteksenheter, inklusive Kajsahuset, Aleksandria och Campusbiblioteket i Vik, kommer att vara stängda på valborgsmässoafton, lördagen den 30 april.

Aleksandria är tillgänglig med magnetnyckel 30.4 mellan kl. 07.00 och 16.00, varefter hela byggnaden töms. Nattbruk med magnetnyckeln är möjlig igen på första maj (söndagen den 1 maj) mellan kl. 16.00 och 01.00.

Bibliotekets personalevenemang kommer att påverka tjänsterna torsdagen den 28 april

Huvudbibliotekets 7:e våningen i Kajsahuset är stängd torsdagen den 28 april. Bibliotekets personaltillställning kan förorsaka en del oljud fr.o.m. kl. 16. Vi beklagar olägenheten.

Kundtjänsten på campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik är öppna från 10.00 till 15.00. Kajsahusets kundtjänst kommer att vara öppen normalt mellan kl. 10.00 och 19.00.