Möten - samhörighet och pyskisk trygghet i universitetssamhället. Pride-tillfälle 30.6 kl. 13.00-14.30

Helsingfors universitet arrangerar torsdagen 30:e juni ett diskussionstilfälle som ett tillägg till det redan etablerade programmet för Pride-veckan.

Helsinki Pride –evenemangets tema i år är “Möten”. Temat behandlas även vid universitetets diskussionstillfälle där vi reflekterar kring hur vi kan utveckla upplevelsen av samhörighet och psykisk trygghet i universitetssamhället för minoritetsgrupper inom kategorierna kön och sexualitet. Målet med diskussionstillfället är att tillsammans reflektera över-, och presentera tillvägagångssätt för hur vi genom möten kan göra utrymmen och beteenden mer samhöriga, så att alla kan känna sig fria och trygga i att de kan få vara sig själva samt som del av universitetssamhällets gemenskap.   

Tillfället arrangeras via Zoom-förbindelse.

Tillfället hålls på finska, men tittarfrågor kan ställas på både svenska och engelska. 

Program 

13.00 Förord, vice-rektor Tom Böhling 

13.05 Video om psykisk trygghet (Academy of Brain) 

13.10 Främjandet av samhörighet och psykisk trygghet, universitetspräst Laura “Late” Mäntylä 

13.40 Kommentarer från publiken, Mathilda Selin (ordförande, Qaareva Ry) 

14.00 Panelsamtal under konferencierens ledning och Q&A 

14.25 Sammanfattning 

14.29 Slutord, Böhling 

14.30 Diskussionstilfället avslutas 

Deltagarna för panelsamtalet presenteras inom kort. 

 

Anmälan till Pride-tillfället tor 30.6 och paraden lör 2.7. 
Du behöver inte anmäla dig för att delta i Pride-tillfället men om du vill delta i Helsingfors universitets paradblock bör du anmäla dig via formuläret. Detta för att underlätta kommunikationen om mötesplats etc.   

Under diskussionstillfället följer vi Handledningshörnans princip om en tryggare miljö med en anpassning för att passa till webbtillfället. Principen för en tryggare miljö finns även tillgänglig vid tillfällets inledning.   

Som en del av Pride-firandet lyfter biblioteket i traditionell ordning fram litteratur som behandlar LGBTQ-frågor. Samlingen har temat Pride och publiceras i sin helhet i Helka-databasen under Pride-veckan, varefter den fortsätter vara i bruk året om. I Kajsahusets Handledningshörna ordnas ett Pride-café 29.6 kl. 14.00-16.00. Mer info för eventet publiceras vid ett senare tillfälle. Därtill arrangerar övriga kampus även den traditionella flaggningen för jämlikhet.  

Arrangörerna: Jämlikhet-, och likvärdighetsutskottet, Helsingfors universitets studentkår och Helsingfors universitets bibliotek.