Möjlig bullerstörning i Terkko Health Hub från mån 19.10. framåt på grund av ett gårdsarbete

Förändringar av Terkko gården kommer att orsaka störningar i Mejlans under oktober-november.