Lär känna informationskällor på vårens Zoom-evenemang

Biblioteksexperter kommer att presentera databaser och andra resurser på Handledningshörnans Zoom-evenemang. Du kan få tips om hur du hittar källor till din avhandling!

Evenemangen är riktade till studenter vid Helsingfors universitet men andra intresserade får också delta. 

Handledningshörnans evenemang ordnas på nätet under våren 2021. 

Fråga bibban på svenska! 

  • Torsdag 4.3.2021 kl. 13–14 

Har du frågor angående Helkas nya system, eller undrar du hur du ska komma åt böcker på biblioteket eller studiematerial på nätet? Eller vill du veta mera om bibbans kurser i informationssökning och referenshantering? Funderar du på fortsättningsstudier? Kom och hör vilka tjänster vi har för studenter och forskare. 

Torsdagen den 4 mars kl. 13-14 finns flera av bibliotekets svensktalande experter från olika områden på plats. Vi har korta presentationer av olika ämnesområden, men det finns gott om tid och plats att ställa frågor om vad du än funderar på om biblioteket och våra tjänster.    

Lär känna informationskällor 

  • Torsdagen 25.3.2021 kl. 11–12: farmaci och veterinärmedicin (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)   
  • Torsdagen 8.4.2021 kl. 13–14:  finska, finsk-ugriska och nordiska språk (på finska/svenska)   
  • Torsdagen 15.4.2021 kl. 13–14: bio- och miljövetenskaper, livsmedels- och näringsvetenskaper, lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)   

Länk till Zoom