Laptoputlåningen flyttar från Kajsahuset till Vik

IT-centrets laptoputlåning förflyttas från Kajsahuset till Infocentret i Vik. Flytten sker i slutet av vecka 7 och inleds tidigast 15.2.2023.

IT-centret flyttar lapotoputlåningen från Kajsahuset till Infocentret i Vik.

I nuläget väntas Infocentrets laptoputlåning placeras utanför bibliotekets lokaler. Utöver det normala lånandet av datorerna kommer laptoputlåningen även testanvändas som stöd för lärandemiljöernas IT-utrustning.