Långsiktigt arbete för öppen vetenskap prisbelönades under Open Access-veckan

Under den öppna vetenskapens eftermiddag i Tankehörnan firades såväl mottagaren av Helsingfors universitets pris för öppen vetenskap 2019 och det 10-åriga Datastödet, som etablerat sin ställning.

Under den öppna vetenskapens eftermiddag delade prorektor Paula Eerola och överbibliotekarie Kimmo Tuominen ut Helsingfors universitets pris för öppen vetenskap 2019, som i år tilldelades Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) för långsiktigt och omfattande arbete för öppen vetenskap. Priset mottogs av Aleksi Lehikoinen som representant för Luomus. I motiveringarna för priset konstaterades att öppen vetenskap är en princip som genomsyrar Naturhistoriska centralmuseets verksamhet. Utöver detta har Luomus en lång tradition inom medborgarforskning och utveckling av öppna forskningsinfrastrukturer. Du kan läsa mer i universitetets och Luomus nyheter (på finska).

Under den öppna vetenskapens eftermiddag firades samtidigt Helsingfors universitets 10-åriga Datastöd. Datastödet är ett nätverk som överskrider enhetsgränser och utgörs av experter inom Helsingfors universitets dataförvaltning. Biblioteket varit en aktiv aktör inom nätverket. I och med att forskningsdatatjänsters för forskare byggs upp och behoven av tjänster inom data hela tiden ökar har biblioteket utöver en konsulterande roll även fått en samordnande roll för verksamheten.

Den inbjudna publiken till Datastödets 10-årsfest utgjordes av samarbetspartner vid universitetet som på olika sätt deltagit i nätverkets verksamhet under årens lopp och nationella samarbetsparter inom dataförvaltningen. Att erbjuda stöd inom dataförvaltningen fyller ett behov och arbetets betydelse har identifierats även på nationell nivå. Jessica Parland-von Essen beskriver det på följande vis i Think Open-bloggen :

”Helsingfors universitets Datastöd hör till de främsta i vårt land. Till exempel det fantastiska arbetet med DMPTuuli och långtidsförvaring har varit ytterst viktigt för nationella projekt för utvecklingen av öppen vetenskap och utvecklingen av förvaltningen av forskningsmaterial.”

Du kan läsa mer om bakgrunden och historien för Datastödet från 2008 till idag i Think Open-artikeln Datatuki juhlii – kymmenen kysymystä kymmenvuotiaalle tienraivaajalle.

Cirkulerande kiosker ger information om öppen vetenskap

Utöver den öppna vetenskapens eftermiddag ordnade biblioteket under Open Access-veckan kiosker med temat öppen vetenskap enligt principen fråga vad som helst om öppen vetenskap eller bibliotekets tjänster.

På Campus Vik gjordes rundan som ett Open Access-spår. Rundan genomfördes med cykel. (på bilden Kimmo Koskinen, Anne Uusitalo och Taina Kettunen; bild: Liisa Siipilehto)