Låneautomaterna koncentreras till tredje våningen i Huvudbiblioteket

En del av låneautomater ska flyttas till campusbiblioteker.

Från och med onsdagen, 12. juni 2019, finns låneautomater i Kajsahuset endast på tredje våningen (våningen med ingångarna till biblioteket).

Låneautomaterna på de andra våningarna (källarvåningarna K4 och K3 samt våningarna 2, 4, 5 och 6) tas ur bruk.