Kom och påverka planerna för förnyelsen av Aleksandria vid pop-up workshops

I april och maj arrangeras tre workshops om den kommande förnyelsen av läröcentret Aleksandria. Kom och berätta om dina tankar om planerna.

Under läsåret 2024-2025 kommer Aleksandrias faciliteter att uppdateras för att återspegla förändrade undervisnings- och inlärningsmetoder. Den sista öppetdagen före renoveringen är torsdagen den 20.6. Studenter och personal har möjlighet att påverka förändringsplanerna i tre pop-up workshops med olika innehåll.:

  • Måndag 8 april, funktionalitet och styrning av utrymmena
  • Tisdag 23 april, Aleksandrias funktionella planer, planer för tillfälliga lokaler och resultaten av Aleksandrias användarenkät
  • Måndag 6 maj, tankar om förnyelse

I enlighet med tidigare information kommer workshopparna att hållas den 23 april på Porthanias entréplan och den 6 maj i Forsthusets lobby. Alla workshops hålls kl. 12-14.

Svara på användarenkäten och ge feedback    

På Aleksandrias 1:a våning är det möjligt att se de aktuella renoveringsplanerna. Feedback på planerna kan ges via användarenkäten om användningen av Aleksandria. Enkäten kommer att användas för att identifiera olika behov för självstudier i lärocentrets utrymmen. I enkäten kan du dessutom ställa frågor om förändringarna i lärocentret. Enkäten är även tillgänglig via QR-koder som finns i Aleksandrias lokaler.