Kom och fira HU Datastöd och öppen forskning den 21 oktober!

Den öppna vetenskapens eftermiddag firas måndagen den 21 oktober kl. 15-17 i Tankehörnans Think Lounge (Universitetsgatan 4).

Under tillställningen delar vi ut Helsingfors universitets pris för öppen forskning år 2019, som i år går till en fakultet eller en fristående institution, som på ett förtjänstfullt sätt främjat öppen forskning i sin verksamhet.

Priset för öppen vetenskap har delats ut sedan 2017 i samband med OA-veckan. Förra året gavs priset åt professor Jaana Bäck. Kom med och fira årets vinnare, som avslöjas på tillställningen.

Tillställningen firar samtidigt universitetets Datastöds 10-årsjubileum. Bland annat utlovas tal av jubilaren, gratulationstal och tårta. Anmäl dig senast den 11.10.

Den öppna vetenskapens eftermiddag ingår i den internationella Open Access-veckan vid Helsingfors universitet. Under veckan ordnas dessutom öppen forsknings-stånd på alla campus. Tidtabeller och hela veckans program hittas samlade i guiden OA-week 2019.

Välkomna att fira datastöd, öppen verksamhetskultur och den traditionella Open Access-veckan!