Hur öppen publicering eller datahanteringstjänsterna kan hjälpa dig? Kom och kolla in på Öppen forskning-stånd!

Helsingfors Universitet Biblioteket ordnar under den internationella Open Access-veckan 2019 öppen forskning-stånd på alla campus. Alla är välkomna att besöka våra stånd!

Biblioteket ordnar öppen forskning-stånd på alla universitets campus. I Vik ordnar vi t.o.m. en hel rundtur i de olika fastigheterna. Kom och kolla in och diskutera med oss om hur öppen publicering eller datahanteringstjänsterna kan hjälpa dig bäst. Vi svarar ännu gärna på alla biblioteksrelaterade frågor.

Öppen forskning-stånd

Vik
18.10.2019  11.00-14.00 OA-Spåret
(Rutt: B-huset, EE-huset, Biocentrum, Infocentret Korona)
Mejlans
22.10.2019  11.00-13.00 Biomedicum, i entréhallen
Gumtäkt
22.10.2019  11.00-13.00 Physicum, i entréhallen
Centrum
24.10.2019  12.00-14.00 Handledningshörnan, Kajsa
24.10.2019  15.00-17.00 Tankehörnan, Hydda

Till OA-veckans program hör förutom stånden Den öppna vetenskapens eftermiddag i Tankehörnan 21.10.2019 kl. 15-17. Under tillställningen firas speciellt Helsingfors universitets Datastöd, som fyller 10 år. I slutet av tillställningen delas Helsingfors universitets pris för öppen forskning år 2019 ut.

Stånden och Den öppna vetenskapens eftermiddag ingår i den internationella Open Access-veckan vid Helsingfors universitet. Tidtabeller och hela veckans program hittas samlade i guiden OA-week 2019.