Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda har uppdaterats

Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda har uppdaterats till en ny programvaruversion under sommaren. Samtidigt fick förvaret en ny design på många sätt.
Vad har ändrats?

I programuppdateringen gjordes Heldas layout och användargränssnitt om. Materialet i Helda har också omorganiserats och beskrivningarna av publikationer har korrigerats för att förbättra dess synlighet och upptäckbarhet på nätet. Som ett resultat av förnyelsen kommer det öppna material som lagras i Helda, såsom Helsingfors universitets forskningsartiklar, avhandlingar och monografier, att vara lättare tillgängligt för alla.

Helda bygger på den öppna källkodsprogramvaran DSpace, som används i stor utsträckning av universitet och andra organisationer. I och med uppgraderingen kommer Helda att använda den senaste versionen av programvaran, vilket ger en mer stabil och pålitlig plattform för lagring och tillgängliggörande av publikationer och annat material från Helsingfors universitet för intresserade parter.
Helda publikationsarkiv

Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv

Helda, Helsingfors universitets publikationsarkiv med öppen tillgång, ger fri tillgång online till mer än 100 000 forskningspublikationer, avhandlingar, böcker, seriepublikationer, rapporter och annat material som producerats av Helsingfors universitet. Mer än 10 000 publikationer lagras i Helda varje år. Heldas publikationer laddas ner cirka tio miljoner gånger per år. Genom att göra publikationer öppet tillgängliga ökar Helda synligheten och genomslaget för Helsingfors universitets forskning.

Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för underhållet och utvecklingen av Helda.