Hankehaavi blir en del av Forskning.fi-tjänsten

Hela datainnehållet i projektdatabasen Hankehaavi kommer att slås samman med den finska nationella forskningsdatabasen och kommer att vara tillgänglig via Forskning.fi.

Hankehaavis 16-åriga livstid tar slut i slutet av 2023. Hankehaavi har tjänat sina användare genom att tillhandahålla en unik uppsättning projektbeskrivningar från Finlands viktigaste organisationer som producerar forskningsdata inom naturresurssektorn.

I framtiden kommer det fullständiga innehållet i projektdatabasen att vara tillgängligt via Forskning.fi. De deltagande organisationerna kommer att vara de första som kan presentera sin tidigare och nuvarande forskningsverksamhet på ett heltäckande sätt, nu också genom sina offentliga projektbeskrivningar.

Den migrerande projektportföljen omfattar nu mer än 12 000 beskrivningar, av vilka 2250 är pågående. Dataproducenterna är Geologiska forskningcentralen (GTK), Helsingfors universitet (HU), Naturresursinstitutet (Luke), Geodatacentrale FGI (MML), Finlands livsmedelsverket (FAO) och Finlands miljöcentral (Syke). De gamla projekten från Skogsforskningsinstitutet (Metla), Centret för jordbruks- och livsmedelsforskning (MTT) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL), som fusionerades med Naturresursinstitutet 2015, kommer också att lagras i det nationella förvaret.

Den gamla webbplatsen för Hankehaavi kommer att vara synlig fram till januari 2024. När projekten har överförts till portalen för vetenskap och forskning kommer användarna automatiskt att omdirigeras till portalen.