Handledning i informationssökning måndagar

Kanske du har gått en av bibliotekets kurser i informationssökning, men känner att du behöver mera hjälp?

Behöver du hjälp med informationssökning? Vill du t.ex. fråga om hur du hittar litteratur till din avhandling, vilka databaser du ska använda, eller vad referenshantering handlar om?

Välkommen till handledning i informationssökning!

Titta in och fråga eller stanna längre och gör dina sökningar. Du får personlig handledning.

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen (9.9 - 16.12.2019). Plats: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057.

Du kan komma närsomhelst mellan kl. 15-17. Kunderna betjänas i den ordning de kommit. Ta gärna med egen dator.

Ingen förhandsanmälan behövs. Vi kan tyvärr inte garantera att det går på svenska, men finska och engelska går alltid.