Handledning i informationssökning i Kajsa på måndagar från 14 mars

Vill du ha hjälp att hitta vetenskapliga källor? Har du redan deltagit i bibliotekets kurser, men behöver mera handledning?

Informationssökning och referenshantering 

  • 14.3.-30.5.2022 varje måndag kl. 12–13, Handledningshörnan i Kajsahuset

Ingen förhandsanmälan behövs. Titta in och fråga! 

Du får mer ut av handledningen om du tidigare har bekantat dig med informationssökning i samband med en kurs som ordnas av biblioteket

Bekanta dig också med distanshandledning i informationssökning

Handledningen är riktad främst till studenter och personal vid Helsingfors universitet.