Handledning i informationssökning i Kajsa och Vik

Vill du fråga om hur du hittar litteratur till din avhandling, vilka databaser du ska använda, eller vad referenshantering handlar om? Kanske du har gått en av bibliotekets kurser i informationssökning, men känner att du behöver mera hjälp?

Välkommen till handledning i informationssökning! Titta in och fråga eller stanna längre och gör dina sökningar. Du får personlig handledning. 
 
Centrum: Kajsahuset, datorsal 5057 
Måndagar kl. 15-17  
13.1-8.6.2020 (utom 13.4) 
  
Vik: Campusbiblioteket i Vik, grupparbetsrum 136 
Onsdag 29.1.2020 kl. 15-16:30 
  
Ingen förhandsanmälan behövs. Ta gärna med egen dator. 
  
Vi kan tyvärr inte garantera att du får hjälp på svenska, men finska och engelska går alltid. 
  
Handledningen är riktad främst till studenter och personal vid Helsingfors universitet.