Fabiansgatan delvis stängd 16.-18.11, återlämningsfacket ur bruk mellan kl. 6-18

Sprinklersystemets reservkraftverk lyfts upp på Kajsahusets tak och Fabiansgatan stängs delvis 16-18 november. Byggarbetare kommer att visa vägen till biblioteket och Aleksandria under lyftarbetet.

Lyftet kommer att orsaka avvikande trafikarrangemang på Fabiansgatan mellan 16.11 och 18.11. Byggarbetare kommer att visa vägen till biblioteket och Aleksandria under lyftarbetet.

Återlämningsfacket bredvid bibliotekets huvudentré är inte tillgängligt mellan kl. 6-18. Efter klockan sex kan återlämningsfacket nås normalt.

Under lyftarbetet kan huvudentrén nås från riktning mot Forsthuset. Bibliotekets övriga entréer på Kajsaniemigatan, Berggatan och genom Aleksandrias aula används normalt.

Tillfälliga bullerstörningar 15.11-3.12.21

Nya sprinklerpumpstationer kommer att testas från och med måndagen den 15 november, vilket orsakar tillfälliga bullerstörningar i Kajsahuset.

I övrigt är reparationerna genomförda på alla våningar i biblioteket och samlingarna och lokalerna finns normalt tillgängliga. Arbetet på den sista våningen slutfördes den 5 november 2021.