”Det är förträffligt att publikationer är tillgängliga kostnadsfritt”, säger samhällsteoretikern Jukka Gronow

Helsinki University Press första bok, Jukka Gronows Deciphering Markets and Money har kommit ut och är fritt tillgänglig på HUP:s webbplats. I denna intervju berättar Gronow om sin bok och sina tankar om öppen publicering.

Jukka Gronow är professor emeritus vid Uppsala universitet och har forskat länge i ekonomisk sociologi. Under de senaste åren har fluktuationer i den ekonomiska politiken, bankkriser och konjunkturväxlingar ytterligare ökat behovet av undersökningar om konsumtionen och marknadskrafterna ur även andra än ekonomiska perspektiv. Gronows pinfärska undersökning Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions svarar på detta behov. I boken granskar Gronow såväl konst- och kulturmarknaden som den kontinuerligt växande finansmarknaden. Gronow analyserar hur dessa marknaders sociala förutsättningar och villkor påverkar deras funktioner.

"Ett av bokens bärande teman är det problematiska förhållandet mellan sociologin och ekonomin. Jag vill påvisa hur varornas och tjänsternas mångdimensionalitet och principiella osäkerhet i fråga om kvaliteten skulle få marknaderna att kollapsa om det inte fanns exempelvis marknadsverktyg som grundar sig på t.ex. estetiska värden och smakomdömen. Dessa marknadsverktyg gör att man kan jämföra varor och tjänster sinsemellan och beräkna deras värde. De grundar sig på tre sociala konstruktioner gällande smak och tycke: kulturella fält, sociala världar och mode." 

Gronow såg Helsinki University Press som en möjlighet när han funderade på potentiella förläggare.

"Mitt intresse väcktes för HUP, eftersom det är ett nytt förlag som har öppen publicering som princip. Att förlagets publikationer är fritt tillgängliga för en bred publik är alldeles utomordentligt."

Enligt Gronow finns det i samband med öppen publicering också utmaningar som man borde finna lösningar på inom det internationella vetenskapssamhället.

"Bland annat saknas en gemensam och etablerad praxis i samband med finansiering av publikationer, författarnas arvoden och referentgranskning av vetenskapliga publikationer. Det ideala skulle vara att en internationell organisation som representerar universiteten skulle utarbeta ett regelverk för publikationsverksamheten."

Universiteten och vissa finansiärer förutsätter att forskarna gör öppna publikationer, men å andra sidan främjar öppen publicering inte forskarens meritering. Som professor emeritus vet Gronow att han är privilegierad, eftersom han inte längre behöver bygga upp sin meritlista.

"Problemen i samband med meriteringen anknyter också till den pågående övergångsperioden, under vilken det är möjligt att tillämpa olika och sinsemellan motstridiga bedömningskriterier.  Den lavin av öppna publikationer som inväntas kommer att kräva att man har någon slags allmänna smakomdömen att tillgå – med andra ord just sådana marknadsverktyg som jag undersöker i min bok. Utan dem kan ”konsumenterna” lätt drunkna i massan."

 

Jukka Gronow är professor emeritus vid Uppsala universitet och docent vid Helsingfors universitet. Han har tidigare ger ut publikationer inom bl.a. konsumtionssociologi, sociologins historia och samhällsteori.

Denna nyhet är en del av en artikelserie där vi berättar om Helsinki University Press nya publikationer och presenterar förlagets författare samt deras tankar om öppen publicering.

---

Översättning: Språktjänster, Helsingfors universitet.