Den nya universitetsbibliotekarien för biblioteket in i en nära dialog med universitetsgemenskapen

Minna Niemi-Grundström, FL, tillträdde tjänsten som universitetsbibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek i mitten av augusti 2022.

Innan Minna kom till Helsingfors universitet arbetade hon som specialforskare vid fakulteten för informationsteknik och kommunikation vid Tammerfors universitet från 2019. Tidigare under sin karriär har hon också arbetat som deltidsprojektledare för reformen av bibliotekets verksamhetsmodell vid Åbo universitets bibliotek (2020-2022), som bibliotekschef vid Tammerfors universitet (2013-2018) och som bibliotekschef vid Tammerfors tekniska universitet (2011-2013).

Dessförinnan arbetade Minna i över 10 år som utvecklingschef och chef för informationshantering, kvalitetsstyrning och verksamhet vid Nokia Corporation (2000-2011). Dessutom har Minna aktivt deltagit i utvecklingen av biblioteks- och informationssektorn i nationella och internationella styr- och expertgrupper.

Kundinsikt och nya partnerskap driver universitetsbiblioteket in i framtiden

Bibliotekets roll ställs ständigt inför nya förväntningar i takt med att miljön förändras.

- Biblioteket har en lång tradition av att tillhandahålla digitala tjänster och nu, med erfarenheterna från pandemin, ser vi att även den sociala aspekten och gemenskapen blir allt viktigare, både i utvecklingen av tjänsterna och i själva tjänsterna, säger Minna Niemi-Grundström.

- På universitetsbiblioteken är vi engagerade i att reformera det sätt på vilket vetenskap publiceras, främja öppenhet inom forskningen och utveckla studenters och forskares förmåga att ta till sig nya arbetssätt. Ny teknik, nya arbetssätt och nya servicekoncept kräver förnyelse och lärande även inom biblioteket, tillägger Minna.

Minna Niemi-Grundström anser i egenskap av universitetsbibliotekarie att en stark förståelse för kunderna och uppbyggnad av nya samarbetsformer och partnerskap kommer att säkerställa att biblioteket kan fortsätta att tillhandahålla lämpliga tjänster för behoven vid ett mångvetenskapligt universitet. Biblioteket kommer att främja dialogen mellan disciplinerna och universitetsgemenskapen som helhet och bidra till att stärka förutsättningarna för att universitetet ska kunna bli ett internationellt erkänt lärdomsuniversitet.

- De tjänster som tillhandahålls av Helsingfors universitetsbibliotek är av hög internationell kvalitet och biblioteket kan med rätta betraktas som en föregångare när det gäller reformen av vetenskapliga bibliotekstjänster. Bibliotekspersonalens sakkunskap, utvecklingsförmåga och innovationsvänliga inställning har gjort det möjligt för biblioteket att utvidga sitt tjänsteutbud, samtidigt som man säkerställer kontinuiteten i kärnverksamheten, t.ex. ett brett utbud av informationsresurser och kundservice via flera kanaler, säger Minna.