Databanken: Säker förvaring för framtiden

Helsingfors universitets breda utbud av tjänster för att stödja datahantering kompletterades med lanseringen av Databanken. Databanken erbjuder forskare och forskargrupper en lagringslösning för deras behov av att lagra forskningsdata under 5-15 år.
Ny tjänst för forskare och forskargrupper

Insamling av forskningsdata kräver betydande resurser, så det är viktigt att bevara och, om möjligt, dela forskningsdata med andra. Detta minskar behovet av att samla in liknande data om och om igen, och gör det möjligt för forskare att spara tid och ekonomiska resurser. Den nya tjänsten besparar också forskarna tiden det tar att leta efter lagringsplatser för data.  

− Behovet av att utveckla långsiktiga lagringslösningar för forskningsdata har kommit direkt från forskare och forskningsgrupper. Hittills har vi saknat ett arkiv för forskningsdata som inte längre används aktivt, men som inte har beslutats att arkiveras i en långsiktig lagringstjänst som Helsingfors universitets dataarkivet, säger Minna Niemi-Grundström, överbibliotekarie vid Helsingfors universitets bibliotek.

Helsingfors universitets tjänst Databanken kompletterar universitetets utbud av tjänster för hantering av forskningsdata genom att tillhandahålla en lagringsplats för forskningsdata från olika vetenskapsområden under en period på 5–15 år. Helsingfors universitets dataarkiv är också tillgängligt för forskare för långtidslagring av forskningsdata. 

Den nya tjänsten har utvecklats i samarbete mellan Centret för informationsteknologi, Helsingfors universitets bibliotek och forskningstjänster. Databanken kommer att vidareutvecklas i universitetets datastöd baserat på användarnas feedback. 

Datastödet är en gemensam tjänst för forskare som tillhandahålls av Helsingfors universitets bibliotek, IT-centret, forskningsadministrationen och juridiska experter. Vi ordnar bland annat utbildning i datahantering och ger utlåtanden om datahanteringsplaner.