Bibliotekets referensmaterial för HU studenter som skriver kunskapsprov

HU studenter som skriver avhandling kan använda bibliotekets referensmaterial (tidskrifter, handböcker, pro gradur) under undantagstillståndet. Studenterna kan inte själva ansöka om att få tillgång till detta material, utan ansökan måste komma via handledaren eller en lärare.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder nu en möjlighet för HU studenter som skriver avhandling att använda bibliotekets referensmaterial under undantagstillståndet. Referensmaterial är sådant som inte går att låna hem, såsom tidskrifter, handböcker, tryckta pro gradur och en del de digitala pro gradurna som endast kan läsas på plats. 

Studenterna kan inte själva ansöka om att få tillgång till detta material, utan ansökan måste komma via handledaren eller en lärare. Handledaren eller läraren kan skicka studentens beställning till biblioteket. Så diskutera dina behov med din handledare först, och om materialet är nödvändigt för ditt arbete, be din handledare att skicka ansökan till biblioteket. Biblioteket har skickat instruktionerna till handledarna och lärarna före påsk.

Observera att det kan ta upp till två veckor att få materialet levererat.

Denna specialtjänst gäller inte material som normalt lånas från biblioteket, som fortfarande beställs med sin egen e-blankett. Med den här blanketten kan medlemmar vid Helsingfors universitet reservera lånbara böcker som står på hyllan från vilket som helst bibliotek vid Helsingfors universitets bibliotek (Kajsahuset, Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik). Du får en ankomstavi då boken kan avhämtas, och alla böcker hämtas i Kajsahuset med självbetjäning.

Biblioteket i första hand rekommenderar digitalt material till studenterna och önskar, att tryckt material beställs endast av tungt vägande och väl motiverade skäl.

Hjälp för studenterna att hitta digitalt material