Bibliotekets öppettider under årsskiftet

Julens öppettider börjar på måndagen den 16 december i Helsingfors universitetsbibliotek.