Bibliotekets öppettider under årsskiftet
Julens öppettider börjar på måndagen den 16 december i Helsingfors universitetsbibliotek.