Bibliotekets öppettider och tjänster under julen 2023

Vid jultiden betjänar biblioteket med begränsade öppettider, campusbiblioteken är delvis stängda och böckerna har längre lånetider.

Lånetider och utlåning

Lån från Gumtäkt och Mejlans får en förfallodag 10.1.24 enligt följande:

  • 28 dagars lån fr.o.m. 20.11
  • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 4.12
  • 2 dagars lån fr.o.m. 14.12

Materialet från Kaisahuset och Vik får en förfallodag 12.1.24 enligt följande:

  • 28 dagars lån fr.o.m. 23.11
  • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 7.12
  • 2 dagars lån fr.o.m. 19.12

Campusbiblioteket i Mejlans är stängd mellan den 18 december och den 7 januari och campusbiblioteket i Gumtäkt mellan den 25 december och den 7 januari.  Du kan beställa böcker från Gumtäkts och Mejlans samlingar för avhämtning i Kajsahuset. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på reservationshylla.

Reservationshyllan i Mejlans är tillgänglig fram till den 15 december och i Gumtäkt till den 22 december. Efter det hämtas reservationer från Kajsahuset.

Du kan återlämna böcker till huvudbiblioteket och Vik. Om du önskar returnera material utanför bibliotekets öppettider kan du använda Kajsahusets återlämningsfack som finns bredvid ingången på Fabiansgatan. Du kan även returnera material i returluckor vid Gumtäkts och Mejlans Campusbibliotek. Mejlans returlåda finns i aulan på Haartmansgatan 3. 

Öppettider

Kajsahuset och Campusbiblioteket i Vik samt Lärocentret Aleksandria har avvikande öppettider från den 18 december till den 7 januari. Enheterna håller stängt på helger och helgdagar.

Campusbiblioteket i Mejlans är stängd mellan den 18 december och den 7 januari och campusbiblioteket i Gumtäkt mellan den 25 december och den 7 januari.  Campusbiblioteket i Mejlans har kortare öppettider från den 11 december till den 17 december.