Bibliotekets öppettider och tjänster under julen 2022

Vid jultiden betjänar biblioteket med reducerade öppettider, campusbiblioteken är delvis stängda och böckerna har långa lånetider.

Lånetider och utlåning

Lån från Gumtäkt och Mejlans får en förfallodag 12.1.23 enligt följande:

  • 28 dagars lån fr.o.m. 21.11
  • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 5.12
  • 2 dagars lån fr.o.m. 15.12.

Materialet från Kaisahuset och Vik får en förfallodag 12.1.23 enligt följande:

  • 28 dagars lån fr.o.m. 23.11
  • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 7.12
  • 2 dagars lån fr.o.m. 19.12.

Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans är stängda mellan den 19 december och den 8 januari. Du kan beställa böcker från Gumtäkts och Mejlans samlingar för avhämtning i Kajsahuset. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på reservationshylla.

Reservationshyllor i Gumtäkt och Mejlans är tillgängliga fram till fredagen den 16 december. Efter det hämtas reservationer från Kajsahuset.

Du kan återlämna böcker till huvudbiblioteket och Vik. Om du önskar returnera material utanför bibliotekets öppettider kan du använda Kajsahusets returautomat som finns bredvid ingången på Fabiansgatan. Du kan även returnera material i returluckor vid Gumtäkts och Mejlans Campusbibliotek under hela jultiden.

Öppettider

Kajsahuset och Campusbiblioteket i Vik samt Lärocentren Aleksandria och Minerva har kortare öppettider från den 19 december till den 8 januari. Enheterna håller stängt på helger och helgdagar.

Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans är stängda mellan den 19 december och den 8 januari. Biblioteksenheterna har kortare öppettider från den 12 december till den 18 december.