Bibliotekets öppettider kring självständighetsdagen 5-8.12

Torsdagen den 5.12 bibliotekets verksamheter är öppna med reducerade öppettider. På självständighetsdagen 6.12, och på helgen 7.-8.12 alla verksamheter är stängda.

Bibliotekets avvikande öppettider torsdagen den 5.12:

  • Huvudbiblioteket Kajsahuset 8-18 (kundservice 10-18)
  • Campusbiblioteken i Gumtäkt 8-16 (kundservice 10-16) 
  • Campusbiblioteken i Mejlans 8-17 (kundservice 10-16) 
  • Campusbiblioteken i Vik 8-16 (kundservice 10-16)
  • Lärocentret Minerva 8-17.45
  • Lärocentret Aleksandria 8-17.45

På självständighetsdagen den 6.12 och på helgen 7-8.12 är alla verksamheter stängda. Aleksandria är tillgänglig med magnetnyckeln.

Bibliotekets öppettider vid årsskiftet