Bibliotekets jubileumsår igång med kunskapens styrka

Kajsahuset fyller 10 år i september. Biblioteket vill fira jubileumsåret med universitetsgemenskapen – med kunskapens styrka.

Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset öppnade sina dörrar för studenter och andra besökare den 3 september 2012. Kajsahusets 10-årsjubileum firas med kunskapens styrka i Helsingfors universitets bibliotek under läsåret 2022–2023. Samtidigt firas också bibliotekets eget 10-årsjubileum, som egentligen skulle ha firats 2020, men som överskuggades av pandemin.

– Jag är så glad att biblioteket i Kajsahuset aktivt har lockat studenter och andra besökare till sig redan i tio års tid. Under decennium har även campusbiblioteken upplevt ett lyft både i fråga om utseende och lokaler. Även om det blir allt vanligare att man läser sin kurs- och forskningslitteratur på webben, kan bibliotekets lärmiljöer locka besökare med sin gemenskapskänsla, säger Kirsi Mäenpää, servicedirektör med ansvar för bibliotekets tjänster och lokaler för lärande.

– Efter två tysta och kanske ensamma år av distansstudier vill vi fira universitetets kunskapsmotor tillsammans med alla: var och en av oss får energi av att studera vårt gemensamma material tillsammans med andra. Jag är stolt över att biblioteket och dess material är öppna och tillgängliga för alla besökare – det om något är hållbart och ansvarsfullt – och även det är värt att fira, tillägger Mäenpää.

Det nya läsåret firas med studentkårens traditionella Öppningskarneval på Centrumcampus måndagen den 5 september, och nu breder festligheterna också ut sig till Kajsahusets entrévåning. Där bjuder biblioteket in nya och befintliga studenter att bland annat spela rymningsspel.
 

Öppen vetenskap, öppen undervisning och öppet lärande i biblioteket
 

Även podcasten Avoimella otteella (ung. Med öppen inställning), som produceras av Helsingfors universitets bibliotek, startar i september. Under podcastens första säsong får lyssnarna träffa både nuvarande och tidigare intressanta universitetsprofiler, som berättar om forskningsresultat som de publicerat öppet och om den öppna publiceringens betydelse för deras egna forskarkarriärer. Det första avsnittet har kansler emeritus Thomas Wilhelmsson som gäst. Wilhelmsson berättar varför sanningen om universitetsreformen var mer komplicerad än de framförda kritiska förenklingarna. Thomas Wilhelmssons bok om universitetsreformen Yliopistouudistus: tarkoitus, toteutus ja tulokset är fritt tillgänglig via universitetsbibliotekets Helda.

Bibliotekets jubileumsseminarium i november samlar många gäster i Kajsahuset för att ventilera bibliotekens skiftande roll som öppen inlärningsmiljö. Huvudanförandet hålls av Jeremy Upton, direktör för Edinburghs universitets bibliotek. Helsingfors universitets bibliotek och Edinburghs universitets bibliotek har samarbetat brett inom bland annat Förbundet för europeiska forskningsuniversitet (LERU) för att skapa de nuvarande öppna vetenskapliga tjänsterna vid universiteten.

Jubileumsåret gör sig gällande i Kajsahusets och även campusbibliotekens vardag och evenemang under läsåret 2022–2023.

- Jag tar över ledarskapet för biblioteket med glädje och entusiasm under jubileumsåret. Likaså vill jag delta i utvecklingen av ett kundstyrt och progressivt bibliotek för universitetsgemenskapens framtida behov. Bibliotekets tjänster är alltid tillgängliga för alla i universitetsgemenskapen. Nu bjuder vi in alla att fira Helsingfors universitets bibliotek!, avslutar Minna Niemi-Grundström, som tillträdde som överbibliotekarie i mitten av augusti.