Biblioteket erbjuder stöd till dig som skriver en avhandling

Planerar du att få din avhandling färdig under våren? Läs om Helsingfors universitets biblioyteks och Studentservicens stöd för dem som skriver sin avhandling och om andra tjänster!

Det här meddelandet innehåller information om hur du kan studera informationssökning självständigt med hjälp av nätkurser eller handböcker, delta i bibliotekets kurser i informationssökning och var du hittar lugna läsplatser där du kan skriva på din avhandling. Mera information om bibliotekets tjänster hittar du via länkarna.

Fräscha upp dina färdigheter i informationssökning

MOOC-kursen i informationssökning som är öppen för alla studerar du var och när du vill. Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier vid Helsingfors universitet. Kursen lämpar sig för självstudier och dess omfattning är 27 timmar. Innehållet i kursen är mångvetenskapligt och brett.

Du kan också använda bibliotekets guider för att studera självständigt:

Få hjälp med informationssökning och datahantering 

 • Kurser i informationssökning
  På bibliotekets kurser kan du förkovra dig i akademisk informationssökning och datahantering. Vi erbjuder första hjälpen i jakten på källor för lärdomsprov samt kurser i referenshantering.
 • Handledning i informationssökning
  Under läsåret finns bibliotekets handledare i informationssökning på plats för att hjälpa med informationssökning. Du kan komma förbi och ställa en snabb fråga, eller stanna en längre stund och söka information.
  Kajsahuset, datasal 5057 (5 vån.) måndagar kl. 15–17 (13.1–8.6.2020, förutom 13.4.2020). 
 • Handledning i informationssökning på distans
  Handledningen på distans via Zoom på finska är avsedd för studenter vid Helsingfors universitet som letar efter vetenskapliga publikationer/källor för sin avhandling. Handledningens längd: 15–20 min.
  Distanshandledning erbjuds under vårterminen (t.o.m. 29.5.2020).
 • Handledningshörnan
  Handledningshörnan i Kajsahuset ordnar regelbundet handledning i bl.a. informationssökning för lärdomsprov, magisteravhandlingens inlämningsprocess och användningen av e-publikationer. 

Skriv på din avhandling i biblioteket

Här får du några tips om vilka av bibliotekets lokaler som lämpar sig särskilt bra för avhandlingsskribenter.  Du kan självklart också jobba på din avhandling var som helst i biblioteket, dess läsesalar och arbetsrum.

 • Gradu-utrymmen i Aleksandria
  I Lärocentret Aleksandria finns tre rum för graduskribenter på andra våningen: rum 229, 230 och 231. Dörrarna är alltid öppna och man behöver inte boka rummen på förhand. Se Aleksandrias öppettider.
 • Kajsahuset, 4:e våningen, datasal 4060
  I datasalen finns 18 platser med stationär dator. Datasalen kan användas under bibliotekets öppettider, vardagar kl. 8–20 och veckoslut kl. 11–17 (söndagar 1.3–3.5.2020).
 • Campusbiblioteket i Gumtäkt, tyst läsesal
  Den tysta läsesalen längst bak på campusbibliotekets första våning har 11 läsplatser. Läsesalen kan användas under bibliotekets öppettider, vardagar kl. 8–18. 
 • Campusbiblioteket i Vik, tyst läsesal
  Infocenter Korona har en läsesal på bottenvåningen med 32 läsplatser. Läsesalen är öppen vardagar kl. 8–19. Ingången till läsesalen finns i byggnadens entréhall.
 • Minerva, tyst läsesal
  Lärocentret Minerva har en tyst läsesal med 15 läsplatser och 9 arbetsplatser med stationär dator. Läsesalen är öppen måndag–torsdag kl. 8–19:45 och fredag kl. 8–17:45.
 • Låna en graduvagn
  Med hjälp av vagnen kan du smidigt förvara och flytta de tillbehör och material du behöver i biblioteks lokaler. Graduvagnarna hittas i biblioteksdatabasen Helka med sökordet 'gradukärry'. Graduvagnarna har en lånetid på 28 dygn. Mer information om hur du lånar en graduvagn.
Universitetet erbjuder också stöd – läs om vårens utbud!

Studentservicen ordnar evenemang till stöd för framsteg med avhandlingar. Evenemangen ordnas i Handledningshörnan (huvudbiblioteket i Kajsahuset, intill ingången från Fabiansgatan). Evenemangen är först och främst avsedda för dem som studerar enligt de gamla examensfordringarna och som planerar att utexamineras innan övergångsperioden går ut. Också andra som arbetar på en avhandling kan anmäla sig, men deras platser bekräftas först efter att anmälningstiden har gått ut. Evenemangen ordnas på finska.

Läs mera om evenemangen