Behöver du stöd med forskningsinformationssystem TUHAT?

Under januari 2020 biblioteket organiserar stödkliniker för forskare och personal som fokuserar på rapportering till forskningsinformationssystemet.

TUHAT stöd

I början av år 2020 biblioteket bjuder på hjälp och infromation med TUHAT forskningssystemet. Kontakt vårt kundservice eller kom till TUHAT "kliniker"

  1. Behöver ni hjälp med systemet? Kontakt Tuhat-info, tuhat-info@helsinki.fi, tel. (02) 941 22 000.
  2. Eller ni är välkomna till TUHAT kliniker i januari.

TUHAT-KLINIKER

  • Cenrum 8.1. 2020 kl. 10-12, datasal 5057 i Kajsahuset
  • Centrum 22.1. 2020 kl. 14-16, datasal 5057 i Kajsahuset
  • Gumtäkt 9.1.2020 kl. 13-15, Campusbiblioteket i Gumtäkt, rum G108b
  • Mejlans 13.1.2020 kl. 14-16, Campusbiblioteket i Mejlans (Terkko) datasal
  • Vik 17.1. 2020 kl. 10-12, Vik infocenter, datasal 170

Du kan också finna hjälp i nättet: