Anmäl dig till vårterminens kurser i informationssökning

Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda Zotero referenshanteringsprogram?

Informationssökning för avhandlingsförfattare 

Nätkursen är planerad för att framförallt stödja kandidat- eller magisterstudier. Du kan genomföra nätkursen var och när du vill. Nätkursen finns tillgänglig i Moodle och är öppet tillgänglig till slutet av läsåret. Studenter vid Helsingfors universitet anmäler sig till kursen i Sisu med koden LIB-200.  

Länk till kurssidan: Informationssökning för avhandlingsförfattare   

Kommande kurser 

Biblioteket erbjuder regelbundet kurser i informationssökning och referenshantering på finska och ibland på engelska och svenska. 

  • Helka-webbinarium (på engelska)  
  • Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare på svenska  
  • Referenshantering: Zotero (på engelska) 

Flera kurser på finska och engelska. Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte ännu.    

Tidtabeller och länkar till anmälan hittar du i Studietjänsten under Kurser på biblioteket

För en mer detaljerad beskrivning av innehållet i bibliotekskurserna, se sidan Kursbeskrivningar för bibliotek

Handledning i informationssökning   

Har du redan deltagit i kurser på biblioteket men behöver fortfarande hjälp med att hitta källor? Studenter vid Helsingfors universitet kan boka handledning i informationssökning.   

Se instruktionerna för att boka en tid i handledningens guide

Informationskvart 

Bibliotekets informationskvartar är korta informationssnuttar där vi tar upp informationssökning från olika synvinklar. 

Kommande informationskvartar på svenska: 

Flera informationskvartar på finska och engelska. Datum och ämnen hittar du på den finska sidan.  

Bibliotekets virtuella rymningsspel 

Är du redo för äventyret? Välkommen till Helsingfors universitets biblioteks rymningsspel! Spelet pågår under läsåret 2023–2024. 

Under spelets gång kommer du att utföra olika uppgifter som anknyter till biblioteket.   

Spelet finns tillgängligt på finska, svenska och engelska. 

Starta spelet genom att öppna länken: Microsoft-formulär 

Läs mera om våra kurser 

Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet.  Alla studerande som genomför studiehelheter vid Helsingfors universitet kan utan avgift delta i kurserna, även de som har flexibel studierätt eller de som studerar vid Öppna universitetet. 

Du kan se bibliotekets kursutbud i Studietjänsten.