Anmäl dig till vårterminens kurser i informationssökning

Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda Zotero referenshanteringsprogram?

Informationssökning för avhandlingsförfattare   

På MOOC-kursen som är öppen för alla studerar du var och när du vill.  

Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier.  Kursen är öppen till slutet av läsåret.   

Anmäl dig till kursen direkt på kursområdet: Informationssökning för avhandlingsförfattare (MOOC).  

Mer information i artikeln om kursen.   

Informationssökningswebbinarier   

Kursutbudet uppdateras löpande. Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte ännu.  

Kurserna har alltid ett specifikt fokusområde, men är öppna för alla intresserade. Anmälan och tidtabeller.  (Flera kurser på finska och engelska.)

Zotero och andra referenshanteringsprogram 

Biblioteket ger undervisning i referenshanteringssystemet Zotero. På Zotero-kursen lär du dig hur du sparar referenser till programmet från olika databaser, hur du kan organisera dina referenser och hur du gör en källförteckning.  

Läs mer om de referenshanteringssystem som används mest vid Helsingfors universitet i bibliotekets guide om temat. Helsingfors universitets bibliotek stöder valet av referenshanteringsprogram. Berätta din åsikt eller fråga oss med hjälp av formuläret

Hur an­mä­ler jag mig till kur­ser­na? 

Biblioteket erbjuder regelbundet kurser i informationssökning och referenshantering på finska och ibland på engelska och svenska.   

Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet.  

Läs mer om bibliotekets kurser.  

I allmänhet ska du registrera dig på bibliotekets kurser via en e-blankett. Du hittar kurserna under Ilmoittautuminen / Anmälning / Registration (rullgardinsmeny).  

Ändringar är möjliga. Anmälan till kurserna upphör vanligtvis två dagar innan kursstart. Kurser för vilka registreringen har avslutats eller som är fulla kommer inte att visas i rullgardinsmenyn i e-blanketten.  

För MOOC -kursen sker en kontinuerlig registrering under terminen och du registrerar dig direkt i kursområdet. 

Handledning i informationssökning    

Har du redan deltagit i kurser på biblioteket men behöver fortfarande hjälp med att hitta källor? Studenter och personal vid Helsingfors universitet kan boka handledning i informationssökning. Se instruktionerna för att boka en tid i distanshandledningens guide.     

Handledningshörnan   

Under terminerna ordnar biblioteket handledning i att söka information för avhandlingar och att använda e-publikationer också i Handledningshörnan. Tidtabellerna finns i Handledningshörnans program.   

Kontakta oss  

Har du frågor om våra informationssökningskurser? Kontakta oss via e-blanketten.