Anmäl dig till höstens kurser i informationssökning

Ny student och undrar hur Helka fungerar? Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Är du intresserad av referenshanteringsprogrammet Zotero?

Se vilka kurser Helsingfors universitets bibliotek erbjuder under höstterminen 2023!

Informationssökning för avhandlingsförfattare  

Nätkursen är framför allt planerad för att stödja kandidat- eller magisterstudier. Du kan genomföra nätkursen var och när du vill. Nätkursen finns tillgänglig i Moodle från och med den 1 september 2023 kl. 12 och är öppen till slutet av läsåret. Studenter vid Helsingfors universitet anmäler sig till kursen i Sisu med koden LIB-200.    

Länk till kurssidan.

Mer information och svar på vanliga frågor från studenter finns i artikeln om kursen.

Förhandsinformation: kurser på biblioteket  

Kommande kurser:  

  • Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare på svenska 

  • Helka-webbinarium på svenska 

  • Zotero på svenska 

Flera kurser på finska och engelska. Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte ännu.   

Tidtabeller och länkar till anmälan hittar du i Studietjänsten under Kurser på biblioteket.

Informationskvart 

Bibliotekets informationskvartar är korta informationssnuttar där vi tar upp informationssökning från olika synvinklar. Informationskvartarna hålls på finska. Datum och ämnen hittar du på finska

Handledning i informationssökning  

Har du redan deltagit i kurser på biblioteket men behöver fortfarande hjälp med att hitta källor? Studenter vid Helsingfors universitet kan boka handledning i informationssökning.  

Se instruktionerna för att boka en tid i handledningens guide

Rundtur i Kajsahuset  

Du får bekanta dig med olika campusbibliotek tillsammans med vår personal. Du får tips om hur du kan utnyttja bibliotekets utrymmen och tjänster i dina studier. 

Datum för rundturer i Studietjänsten.  

Bibliotekets virtuella rymningsspel 

Under spelets gång kommer du att utföra olika uppgifter som har att göra med biblioteket.  Spelet finns tillgängligt på finska, svenska och engelska. Ett begränsat antal av bibliotekets halarmärken kommer att finnas tillgängliga som pris för dem som slutför spelet. 

För mer information och instruktioner om hur du spelar, se nyheten. 

Läs mera om våra kurser 

Du kan se bibliotekets kursutbud i Studietjänsten. Biblioteket erbjuder regelbundet kurser i informationssökning och referenshantering på finska och ibland på engelska och svenska. Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet.  Alla studerande som genomför studiehelheter vid Helsingfors universitet kan utan avgift delta i kurserna, även de som har flexibel studierätt eller de som studerar vid Öppna universitetet.