Anmäl dig till höstens kurser i informationssökning

Ny student och undrar hur Helka fungerar? Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Är du intresserad av Zotero referenshanteringsprogrammet? Se vilka kurser Helsingfors universitets bibliotek erbjuder under höstterminen 2021!

Helka-webbinarium 

Kursen ger en introduktion till Helsingfors universitets databas Helka och bibliotekets tjänster. 

Du får lära dig att använda e-material på distans, låna, reservera och förnya tryckt material och nyttiga funktioner i Helka. Webbinariet passar speciellt bra för nya studenter och biblioteksanvändare.  

Helka-webbinarium på svenska (Zoom) den 15 september kl. 15.15-16.15.  Anmälan via blankett. Kursbeskrivning. (Flera kurser på finska och engelska.) 

Informationssökningswebbinarier  

Vi går igenom hur du väljer ämnesord för din sökning och effektivt söker böcker och artiklar i inhemska och internationella databaser. Vi bekantar oss med bibliotekets ämnesguider. Dessutom jämför vi sökning i olika databaser och ger råd om hur man bedömer sina källors tillförlitlighet. 

  • Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare på svenska. Kurserna har alltid ett specifikt fokusområde, men är öppna för alla intresserade. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning. (Flera kurser på finska och engelska.) 

Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte ännu.  

Referenshantering: Zotero 

Biblioteket ger under hösten 2021 undervisning i referenshanteringssystemet Zotero. Kurser i RefWorks hålls inte längre, eftersom universitetets avtal med RefWorks upphör vid årsskiftet.  

På Zotero-kursen lär du dig hur du sparar referenser till programmet från olika databaser, hur du kan organisera dina referenser och hur du gör en källförteckning. Kursen riktar sig till studenter, forskare och personal vid Helsingfors universitet och HUS. 

  • Referenshantering Zotero-webbinarium på svenska (Zoom) den 20 oktober kl. 16.15-17.45 och den 11 november kl. 12.15-13.45.  Anmälan via blankett. Kursbeskrivning. (Flera kurser på finska och engelska) 

Om du vill flytta referenser från RefWorks till Zotero eller något annat program så finns det instruktioner i bibliotekets guide. På Zoterokursen kan vi visa hur man flyttar till Zotero. Se till att spara dina referenser före årets slut, om du vill komma åt dem i fortsättningen.  

Mera information om RefWorks-avtalet och referenshantering i en tidigare nyhet.

Specialkurser

Iris.ai - AI-based Information Retrieval Tool (Zoom). På engelska. Tidtabell och instruktioner för anmälan i egen nyhet

Handledning i informationssökning  

Har du redan deltagit i kurser på biblioteket men behöver fortfarande hjälp med att hitta källor? Studenter vid Helsingfors universitet kan boka handledning i informationssökning. Se instruktionerna för att boka en tid i handledningens guide.  

Läs mera 

Biblioteket erbjuder regelbundet kurser i informationssökning och referenshantering på finska och ibland på engelska och svenska. Läs mer om bibliotekskurser under höstterminen 2021.