Anmäl dig till andra periodens informationssökningskurser

Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda RefWorks referenshanteringsprogram?

Helsingfors universitetsbibliotek erbjuder nätkurser och webinarier i  informationssökning och referenshantering. 

Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet.