Aleksandria förnyas - pop-up workshop onsdagen den 28.2.2024

Kom till Aleksandria onsdagen den 28 februari kl. 11-13 för en popup-workshop om självstudieutrymmen för att lära dig mer om och påverka förändringsplanerna.

Vilka självstudieutrymmen är särskilt viktiga för dig med tanke på dina studier och ditt välbefinnande? Vad vill du ha för möbler och utrustning i dina självstudielokaler? 

Aleksandria genomgår en renovering under terminen 2024–2025. Möjligheterna för studenterna att arbeta självständigt kommer att uppdateras för att möta dagens inlärningsbehov, som har uppstått under de senaste åren i takt med att distansundervisning har blivit allt vanligare. 

Nu har studenter och personal möjlighet att påverka framtiden för lokalerna i lärocentret. Under workshopen kommer möjligheten finnas att kommentera de nuvarande planritningarna för renoveringen av Aleksandria samt konceptkorten för självstudieutrymmena. Evenemanget ordnas i samarbete med representanter för HU:s lokal- och fastighetssektorn, OPA, Tike och biblioteket. 

Välkommen till workshopen om självstudieutrymmen onsdagen den 28.2 kl. 11-13 på Aleksandrias 1:a våning.