24h-läsesalen i Vik stängs i maj 2020. Kom ihåg att returnera ditt nyckelkort!

För att kunna använda 24h-lä­sesa­len i Campus­biblioteket i Vik utanför normala öppettider behöver du ett personligt nyckelkort. Nya nyckelkort kommer inte längre att utfärdas på grund av den kommande renoveringen av Infocenter Korona. Biblioteket ber alla nyckelkortsinnehavare att lämna tillbaka sitt kort senast den 15 maj 2020.

På Infocenter Koronas bottenvåning finns en läsesal som är öppen dygnet runt för Helsingfors universitets studerande. Du kan använda läsesalen måndag till fredag klockan 8–19. Ingången till läsesalen finns i byggnadens entréhall.

För att kunna använda läsesalen efter klockan 19.00 under terminerna och på veckosluten behöver du ett personligt nyckelkort. Nya nyckelkort kommer inte längre att utfärdas efter 1 januari 2020 på grund av den kommande renoveringen av Infocenter Korona. Studerande som tidigare har löst in nyckelkortet kan fortfarande använda utrymmet fram till den 15 maj 2020.

Biblioteket ber alla nyckelkortsinnehavare att lämna tillbaka sitt kort under våren, senast den 15 maj 2020. Återlämna ditt nyckelkort till Campusbiblioteket i Vik. Efter att du har fyllt i fakturaformuläret vid kundtjänstdisken kommer biblioteket att återbetala depositionen till ditt konto.