Kontaktbibliotekarierna - resurser och anskaffningar

Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för resurser i varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller resurser och anskaffning.
Humanistiska fakulteten

Nordamerikastudier, engelska språket, fonetik, språkteknologi, översättningsvetenskap, allmän språkvetenskap

Genusforskning, allmänn litteraturvetenskap, tyska språket, inhemsk litteratur, nordiska språk och litteratur, romani och romsk kultur, finska språket och kulturen, finskugriska språk och kultur 

Kinesiska, sydostasienstudier, turkiska, mongoliska och kaukasiska studier.

Klassisk arkeologi, grekiska och grekisk litteratur, latin och romersk litteratur, latinamerikastudier, nygrekiska och nygrekisk litteratur, romaniska språk

Japanska

Östlig centraleuropeiskt, balkaniska och baltiska studier (Alexanderinstitutet), baltiska språk och kulturer, slaviska språk och kulturer, ryska språket och litteraturen

Arkeologi, folkloristik, historia, etnologi, maritim historia, museologi, arabiska språket och islamstudier, iranska studier, sydasienstudier, afrikastudier, assyriologi, egyptologi, europastudier, nordenstudier

Religionsvetenskap

Koreanska

Kognitionsvetenskap

Filosofi

Estetik, film- och televisionsforskning, konsthistoria, musikvetenskap, teatervetenskap

Pedagogiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Teologiska fakulteten
Statsvetenskapliga fakulteten

Globala utvecklingsstudier, allmän statslära, politisk historia, samhällsvetenskap, ekonomi, ekonomisk och social historia, statistik, medier och kommunikation

Praktisk filosofi

Campus Gumtäkt

Astronomi, datavetenskap, fysik, geofysik, geologi, geografi, HIIT, HIP, kemi, meteorologi, seismologi, matematik, Kemi, Verifin

Campus Mejlans
Campus Vik

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten 

Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS
Svenska social- och kommunalhögskolan