Vanliga frågor: Aleksandria förnyas 2024-2025

Ett urval av de vanligaste frågorna om renoveringen av lärocentret Aleksandria. Den sista öppetdagen är torsdagen den 20 juni 2024. Aleksandria öppnar igen efter renoveringen sommaren 2025.
Varför förnyas Aleksandria?

Lokalerna uppdateras för att återspegla förändrade undervisnings- och inlärningsmetoder. I tillägg till tysta arbetsrum finns det även behov av fler grupparbetsrum och utrymmen för att exempelvis delta i e-studier. Renoveringen kommer också att omfatta tekniska uppgraderingar av byggnaden som trots allt är över 20 år gammal. 

Kommer tillfälliga lokaler att erbjudas under renoveringen?

Biblioteket i Kajsahuset kommer att utrustas med tysta läs- och arbetsutrymmen samt datorförsedda arbetsstationer. En del av datorplatserna kommer att vara Designer-arbetsstationer. Det finns även tysta utrymmen att nyttja i Nationalbiblioteket, till exempel. 

Möjligheten för nattbruk, där tillgång till självstudierummet har varit möjligt med nyckel utanför öppettiderna, finns för nuvarande inte i de tillfälliga lokalerna på det centrala campusområdet. En möjlig förlängning av bibliotekets öppettider i Kajsahuset kommer att undersökas.  

Helsingfors universitet har redan tidigare fastslagit att självstudiesalarna inte kommer att hållas öppna 24 timmar om dygnet för att ta hänsyn till vilans betydelse för välbefinnandet. 

Var kan man avlägga Examinarium-tentamen i framtiden?

I maj 2024 öppnas två tentamenssalar i Kajsahuset på bibliotekets 3:e och 5:e våning (Examinarium 3006 och Examinarium 5057). 

Vilken typ av faciliteter planeras för det nya Aleksandria?

Det nya Aleksandria kommer att ha olika ljudzoner för olika användningsbruk. Efter renoveringen kommer lärocentret att ha fler arbetsutrymmen för små grupper. På Aleksandrias första våning kommer det att finnas ett pausområde med vattenpunkter och mikrovågsugnar. På våning 3 och 4 kommer det att finnas läsplatser för tyst och lugnt arbete. De tysta arbetsområdena kommer att omslutas av en ljudisolerad glasvägg.

De renoverade utrymmena kommer också att omfatta stationära arbetsstationer, 1–2 laptoputlånings- och flexi-arbetsstationer med en separat 27-tumsskärm. Vid dessa arbetsstationer kan studenterna ansluta sin egen dator eller en dator som lånats från laptoputlåningen till den större skärmen.  

Aleksandria och Kajsahuset kommer att utformas som en helhet för att ge tillfredställande arbetsutrymmen som motsvarar studentgemenskapens behov. 

 
 

Kommer det att finns lika många läsplatser i Aleksandria i framtiden?

Målet är att det ska finnas minst lika många läsplatser som innan renoveringen. Inga slutliga möbleringsplaner har ännu gjorts.

Kommer det att finnas låsbara skåp i Aleksandria efter renoveringen?

Aleksandria kommer att ha fasta låsbara skåp för dagsbruk och mobila låsbara vagnar (så kallade graduvagnar) som kan lånas för en månad. 

Graduvagnarna som är utlånade från Aleksandria är tillgängliga till och med den 18.6.2024.