Tillgänglighet i lärocentret Minerva

Lärocentret Minerva ligger på Centrumcampus, i universitetets fastigheter på Brobergsterrassen.
Tra­fik­för­bin­del­ser

Lärocentret Minerva ligger i Kronohagen på Brobergsterrassen. En brant backe leder till universitetets fastigheter på Brobergsterrassen. 

Den kollektivtrafik som stannar närmast är spårvagn 7 och buss 16, som har hållplatser på Elisabetsgatan (Snellmansgatan, 0454 och 0455).

Par­ke­ring

På Brobergsterrassen finns några parkeringsplatser som är reserverade för personer med fysiska funktionsvariationer. De närmaste parkeringsplatserna finns på innergården på Brobergsterrassen 5 B och på innergården som ligger mellan Brobergsterrassen 1 och 3.

Att röra sig i fas­tig­he­ten

I Minerva leder en hiss ned till lärocentret från bottenplanet. Lärocentret ligger på våning K2.

Fastighetens dörrar har inte rörelsesensorer. Vid behov hjälper vaktmästaren med dörrarna, tfn 02941 29579.

I lärocentrets lokaler finns tillräckligt med utrymme för att röra sig med rullstol.

I närheten av ingången finns elbord som kan ställas in på olika höjder.