Hyll­klas­si­fi­ce­ring - Asi­en- och Af­ri­kastu­di­er

Placering i Kajsahuset: 6:e våningen och källarvåning K3.

6:e våningen

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 6. krs Aasian ja Afrikan tutkimus 6:e våningen

 

Oafr Afrikastudier

Oe Etiopien

Oq Hamitiska språk

Oä Egyptologi

Ob Assyriologi

Oc Komparativ semitisk filologi

Os Syriska och arameiska

Ou Ugarit

Oel Elami

Oat Arabiska texter

Oav Arabiska Varia: historia, islamisk kultur, litteratur och historia

Oag Arabian grammatiker

Oad Arabiska ordböcker (ej hemlån)

Oht Hebreiska texter

Ohv Hebreiska varia: judendom, litteraturhistoria, m.m.

Oi 1 Iranska: Forn- och mellaniranska språk

Oi 2 Iranska: Nyiranska språk

Oi 3 Iranska: Förislamisk tid (historia/kultur)

Oi 4 Iranska: Islamisk tid (historia/kultur)

Oi 5 Sanakirjat Ordböcker och uppslagsverk (ej hemlån

Oka Kaukasien

Ov Varia

Om 1 Komparativ altaistik

Om 2 Sibiriska och centralasiatiska folk

Om 3 Mongoliska Om 4 Burjatiska

Om 5 Daguriska

Om 6 Monguor

Om 7 Mogol

Om 8 Oirat

Om 9 Kalmuckiska

Om 10 Komparativ mongoliska och andra mongoliska språk

Om 11 Mantšu

Om 12 Dzürtšen

Om 13 Goldi (naanai)

Om 14 Oltša

Om 15 Orotši

Om 16 Oroki

Om 17 Udehe

Om 18 Tungusiska (evenki)

Om 19 Lamutiska (eveni)

Om 20 Soloni

Om 21 Negidali (elkembei)

Om 22 Samagiri

Om 23 Komparativ tungusiska och andra tungusiska språk

Om 24 Turkiska (nyturkiska, osmani)

Om 25 Gagauziska

Om 26 Azeriska

Om 27 Turkmeniska

Om 28 Karatjajbalkariska

Om 29 Kumykiska

Om 30 Basjkiriska

Om 31 Tatariska

Om 32 Nogaiska

Om 33 Kazakiska och karakalpakiska

Om 34 Kirgiziska

Om 35 Mellanturkiska språk

Om 37 Uzbekiska

Om 38 Nyuiguriska

Om 39 Fornturkiska

Om 40 Tuva, tofa (karagassiska)

Om 41 Jakutiska

Om 42 Chakassiska

Om 43 Altaiturkiska (oirotiska)

Om 44 Bolgariska

Om 45 Tjuvasjiska

Om 46 Karaimiska

Om 47 Komparativ turkiska och andra turkiska språk

Om 48 Nordöstra sibirier, ainu, eskimåer, indianer

Om 53 Tibetanska

Om 54 Sydöstasien, Oceanien och Australien

Om 500 Koreanologi: uppslagsböcker (ej hemlån)

Om 501 Koreanologi: ordböcker (ej hemlån)

Om 502 Koreanologi: läroböcker

Om 503 Koreanologi: filologi

Om 504 Koreanologi: litteratur

Om 505 Koreanologi: litteraturforskning

Om 506 Koreanologi: historia

Om 507 Koreanologi: kulturhistoria och konst

Om 508 Koreanologi: religion och filosofi

Om 509 Koreanologi: samhället

Om 510 Japanologi: uppslagsböcker (ej hemlån)

Om 511 Japanologi: ordböcker (ej hemlån)

Om 512 Japanologi: läroböcker

Om 513 Japanologi: filologi

Om 514 Japanologi: litteratur

Om 515 Japanologi: litteraturforskning

Om 516 Japanologi: historia

Om 517 Japanologi: kulturhistoria och konst

Om 518 Japanologi: religion och filosofi

Om 519 Japanologi: samhället

Om 520 Sinologi: uppslagsverk (ej hemlån)

Om 521 Sinologi: ordböcker (ej hemlån)

Om 522 Sinologi: läroböcker

Om 523 Sinologi: filologi

Om 525 Sinologi: litteraturforskning

Om 526 Sinologi: historia

Om 527 Sinologi: kulturhistoria och konst

Om 528 Sinologi: religion och filosofi

Om 529 Sinologi: samhället

Om 55 Asien, allmän

O> Varia: stora böcker

Oi> Iranska: stora böcker

Om> Öst- och Mellanasien: stora böcker

Oä> Egyptologi: stora böcker

Oys> Östasien: stora böcker

OYs 1 Indisk filologi: uppslagsverk

OYs 2 Vedalitteratur

OYs 3 Hinduisk litteratur

OYs 4 Buddist litteratur

OYs 5 Jainismens litteratur

OYs 8 Indisk litteraturhistoria

OYs 9 Indisk historia, kultur, religioner och filosofi

OYs 10 Sanskrit lingvistik

OYs 11 Medelindoariska språk

OYs 12 Bengali

OYs 13 Hindi och urdu

OYs 15 Andra indoariska språk

OYs 16 Dravidaspråk

OYs 17 Mundaspråk, Andamanesiska språk, Burushaski

OYs 19 Komparativ indoeuropeisk lingvistik

OYs 20 Hettitiska

OYs 21 Tokhariska